Malakas na pagbasa

Ang ganitong paraan ay makatutulong sa mabilis na pagbasa at pag-unawa sa babasa. Sundan ang bantas, ang kuwit, tuldok, pananong o panamdam upang maliwanagan ang dalang ideya.

Pag-ukulan ng pansin ang mga bantas upang mabatid kung saan ang diin, kung saan ang itataas o ibababa ang tinig at kung saan hihinto. Kailangang may malawak na talasalitaan. Balangkas at istilo ng Pagpapahayag 3.

Ginagawa ito ng isang bumabasa sa pamamagitan ng palaktaw-laktaw na pagbuklat sa materyal at pag-uukol ng mabilisang pagsulyap sa mga ito. Ang mga pangatnig ang kumakatawan sa mga ito.

Kung may kasamang introduksyon o buod, larawan, graps at tsart, ito ay binibigyan suri o basa. Makukuha ang kahulugang kontextual batay sa ugnayan ng mga pangungusap sa texto. Matamang Pagsusuri sa Nilalaman.

Makukuha rin ang kahulugan nito ayon sa paraan ng pagkakagamit ng awtor sa mga pangungusap. Kailangang makuha ang mga pahiwatig at matatalinghagang pakahulugan sa likod ng mga pangungusap.

Magkaroon ng wastong sikolohiya sa pagbabasa. Kahulugang Kontekstwal — ito ay ang kahulugang taglay ng pangungusap kung nasa isang kalagayan o konteksto.

MGA PAGBASA – LINGGO, MAYO 20, 2018

Sa tulong ng dating kaalaman at mga karanasan at pag-unawa sa kapaligiran ay kinukuha ng mambabasa ang mga konseptong nakapaloob sa texto. Ang konseptwal na kahulugan ng mga salita sa texto ang isang batayan ng iba pang mga kahulugan.

Ang gumagamit ng kasanayang ito ay pahapyaw na bumabasa ng mga pahiwatig sa seleksyon katulad ng pamagat at paksang pangungusap.

Talasalitaan May mga salita o terminolohiya na nagiging hadlang sa pag-unawa ng mambabasa sa texto. Tiyaking may wastong liwanag at tahimik ang kapaligiran. Maaari rin ang pagbasa ng aklat sa layunin masagot ang takdang-aralin.

Istruktura ng Pangungusap Ang mahahaba at maliligoy na pangungusap ay nagiging hadlang sa mabilis na pag-unawa ng mambabasa sa nilalaman ng texto.

Anaphora-mga salitang tumutokoy sa mga binabanggit sa unahan ng texto. Siyasatin ang materyal na babasahin. Magsanay sa pagbasa nang mabilis. Maaaring maging payak o komplikado ang kahulugan ng salita. Nagagamit ang ganitong pamamaraan sa pagbasa ng mga nilalaman table of contentsindex, classified ads at sa paghahanap ng numero ng isang taong nais makausap.

May sapat na kabatiran sa tayutay at idyoma. Kung nakapaglibang o may mga bago st mahalagang bagay na napadagdag sa kaalaman. Nakatuon ang kanyang mga mata sa partikular na impormasyon sa isang tiyak na pahina ng materyal.

Gamit ng Pag-ugnay Ang isang texto ay binubuo ng magkakaugnay na kaisipan na maaring binanggit sa dakong unahan ng texto sa tulong ng mga reperensya. Cotapora- mga salitang bumabanggit sa mga bagay na nasa hulihan ng texto.

Ang kahulugang ito ay naglalaman ng damdamin, saloobin, pananaw ng awtor na ipinararating sa mga mambabasa. Salitang Teknikal- may mga tiyak na salita o termonolohiya na ginagamit sa bawat disciplina tulad ng pagsasaka,edukasyon,atbp. Ituloy ang pagkilos ng mata buhat kaliwa pakanan.

Ang skimming ay pinaraanang pagbasa at pinakamabilis na pagbasang magagwa ng isang tao. Salitang Kasingkahulugan o Kasulungat- ang isang awtor ay gumagamit ng mga kasingkahulugan o kasalungat na salita ayon sa kanyang layunin o nais iparating.Malakas Na Pagbasa.

AA/NA Observation Andrea Ross February 15, Health class For my observation. I attended an NA meeting. It was in Hemet CA, on a Tuesday.

B. Malakas na Pagbasa. MGA PATNUBAY/GABAY SA PAGBASA NANG MALAKAS: 1. Tayo o tindig. 2. Bolyum/Lakas ng tinig. 3. Tamang paraan ng pagbigkas. 4.

Tamang paghawak sa aklat. Ipinaskil ni Filipino sa AM. I-email Ito BlogThis!

Ibahagi sa. Katangian ng Pagbasa -Malakas na Pagbasa - Tahimik na Pagbasa Mga dapat isaalang alang sa malakas pagbabasa - Tindig - Lakas ng tinig - Paraan ng pag bigkas - Paghawak sa aklat o anumang babasahin Mga dapat isaalang alang sa tahimik pagbabasa - Pook - Tamang posisyon - Igalawa ang mga mata at di ang bibig sa pagbabasa nang tahimik 5/5(2).

May tatlong mahahalagang paktor upang mapabilis ang pagbasa: 1. Ang interes na mapaunlad ang bilis ng pagbasa. 2. Ang kusang-loob na matuto ng mga bagong teknik. 3. Ang motibasyon sa pagpapraktis sa pagbasa. REYT (RATE) NG PAGBASA Bagal ng Pagbasa - May mga paktor na sinasabing dahilan kung bakit nagiging mabagal ang.

tinatawag din itong subvocalization o pagbabasa nang malakas sa tahimik na paraan dahil ito ang pagbasa na kadalasang nagaganap sa sarili lamang.

Malakas na pagbasa 4 teorya ng pagbasa: a. Teoryang Bottom-Up- Ito ay isang traditional na pagbasa. Ito ay bunga ng teoryang behaviorist na higit na nagbibigay pokus sa kapaligiran sa paglinang ng komprehension sa pagbasa.

Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay pagkilala ng serye ng nakasulat na mga simbolo upang maibigay ang /5(13).

Download
Malakas na pagbasa
Rated 0/5 based on 22 review
(c)2018